Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

organisation
Falu kommun
organisation
Stadsbyggnadskontoret
Tel
023-830 00
Epost
stadsbyggnadskontor@falun.se
Besöksadress
Myntgatan 45
Postadress
Falu Kommun 791 83 FALUN
 
Brevlådor på rad

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta.

Översiktsplanen anger hur kommunen på lång sikt ser på användningen av olika mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Utöver den kommuntäckande översiktsplanen kan man göra fördjupningar för områden som behöver studeras mer detaljerat. I Falu kommun finns en handfull sådana fördjupade översiktsplaner.
Fördjupade översiktsplaner i Falu kommun

Planen är inte juridiskt bindande, utan kan snarare beskrivas som kommunens politiska vilja, dvs ett utgångsbud vid diskussioner med den som t ex vill söka bygglov.

Handlingarna till en översiktsplan kan se olika ut. Ofta är det en ganska omfattande textdel och flera kartor.

Till den antagna översiktsplanen ska också länsstyrelsens granskningsyttrande finnas med.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta.
UppdragProgramSamrådUtställningAntagandeÖverklagande
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2015-01-19

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!